Disclaimer

Boomloos in Balans, gevestigd aan Randweg 78, 6591 XC Gennep, KVK 86175602, hierna benoemt als BiB, verleent u hierbij toegang tot de website boomloos-in-balans.nl en nodigt u uit hier informatie op te doen over boomloze zadels.

BiB behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
BiB spant zich in om de inhoud van boomloos-in-balans.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op boomloos-in-balans.nl aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BiB.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BiB nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BiB.
Fotografie header ‘Home’, ‘Over Mij’ (Bewerkt), ‘Contact’: Wilke Tiellemans (WilkeTiellemans.com)
Fotografie Marjolijn en Dancer: Wilke Tiellemans (WilkeTiellemans.com)
Foto header pagina ‘Boomloos’ (bewerkt): Jackson Jorvan 605494 (Pexels.com)
Foto header pagina ‘Samenwerkingen’: Eberhard Grossgasteiger 1366913 (Pexels.com)

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BiB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.