Algemene voorwaarden

Artikel 1: algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst danwel enige andere rechtshandeling tussen Boomloos in Balans en een opdrachtgever, daaronder tevens begrepen de consument en/of afnemer van een dienst of product van Boomloos in Balans, waarop Boomloos in Balans deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Bij het maken van een pasafspraak of het afnemen van een product gaat de opdrachtgever akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: aansprakelijkheid
1. In geen enkel geval zal Boomloos in Balans aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of enigerlei schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of misbruik van de producten. Alle risico’s en aansprakelijkheid zijn voor rekening van de koper.
2. Controleer altijd de producten voor gebruik en bij elke andere gelegenheid op gebruikerssporen en slijtage of schade. Gebruik het product niet als het enige vorm van ernstige slijtage of schade laat zien. Als het product ondeugdelijkheden vertoont binnen de garantietermijn, stop het gebruik er van en neem direct contact op met de desbetreffende dealer voor reparatie of vervanging. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van u en uw paard. U moet te allen tijde voor producten kiezen die geschikt zijn voor u en uw paard.
3. Tijdens het testen van een zadel gaat u ermee akkoord dat alle schade, veroorzaakt door de tester of het paard waarbij het product getest wordt, wordt vergoed door de tester. U gaat door middel van deze Algemene Voorwaarden ermee akkoord dat u de aangebrachte schade zult vergoeden.
4. Het paard dient zadelmak te zijn voor het passen van een zadel. Indien dit niet het geval is, kunt u geen gebruik maken van onze diensten. Ruitermak is geen vereiste. Daarnaast mag het paard niet geblesseerd zijn tijdens het passen.
5. Tijdens een pasconsult verplichten wij u een cap te dragen en geschikt schoeisel.

Artikel 3: naleven van afspraken
1. Bij afmelding van het pasconsult welke op een gezamenlijke route gepland is (dus meerdere klanten op één route waarbij de kilometervergoeding over alle klanten verdeeld wordt) zijn wij genoodzaakt de afgesproken kilometervergoeding te factureren.
2. Bij afmelding van het pasconsult binnen 48 uur welke op een gezamenlijke route gepland is (dus meerdere klanten op één route waarbij de kilometervergoeding over alle klanten verdeeld wordt) zijn wij genoodzaakt de afgesproken kilometervergoeding plus het volledige consult te factureren.
3. Bij afmelding van het pasconsult binnen 48 uur welke op een individuele route gepland is (dus één klant op één route) zijn wij genoodzaakt het consult te factureren.
4. Indien er zadels zijn besteld speciaal voor een pasafspraak en de afspraak wordt voortijdig afgezegd door de klant, worden de verzendkosten voor het heen en weer versturen (kosten:€33,- per zadel) volledig gefactureerd.
5. Het tarief voor het pasconsult wordt berekend vanaf het afgesproken tijdstip. U zorgt ervoor dat u op dat tijdstip met een schoon en droog paard klaarstaat.

Artikel 4: betaling
1. Alle producten die door u besteld worden, moeten voor aflevering/verzending betaald worden. De verzending wereldwijd geschiedt via MyParcel.
2. Bij het afspreken van een pasconsult gaat u er mee akkoord het consult en de reiskosten te vergoeden, welke vooraf zijn afgesproken. Dit mag zowel middels betaalverzoek dat ter plekke kan worden verstuurd of u kunt het overmaken. Er worden geen contante betalingen geaccepteerd.  U dient ter plekke het afgesproken bedrag te voldoen.
3. Bij bestelling van (custom) accessoires, zoals onderdelen van een zadel, bent u verplicht deze af te nemen. Bij bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Deze worden niet teruggenomen. Indien u zonder pasconsult een zadel (en evt. accessoires) bestelt, kan dit niet geretourneerd worden bij niet passen. Dit is op eigen risico.
4. Indien u na het pasconsult besluit een tweedehands zadel aan te schaffen, worden de paskosten niet verrekend. Deze kosten komen bovenop de kosten van het aan te kopen zadel. Indien het zadel direct bij u op locatie kan achterblijven, dient dit ook direct betaald te worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het verhogen van het daglimiet van uw bank. Er worden geen zadels zonder betaling op locatie achtergelaten.
5. Indien u na het pasconsult besluit een nieuw zadel aan te schaffen, worden de paskosten met 50% verrekend. U krijgt dus korting op uw consult.
6. Indien u een nieuw zadel bestelt, dient deze voor 100% aanbetaald te worden alvorens deze in bestelling genomen wordt.
7. Een nieuw zadel dat door u is aangekocht en daarna gebruikt is, wordt niet meer teruggenomen.
8. Een tweedehands zadel of een zadel dat u met korting heeft gekocht, wordt niet meer teruggenomen. U bent zelf akkoord gegaan met de koop.
9. Er worden geen contante betalingen geaccepteerd. Alle betalingen dienen via betaalverzoek of bankoverschrijving plaats te vinden. U kunt bij ons niet pinnen middels een pinapparaat.