Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst danwel enige andere rechtshandeling tussen Boomloos in Balans en een opdrachtgever, daaronder tevens begrepen de consument en/of afnemer van een dienst of product van Boomloos in Balans, waarop Boomloos in Balans deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Bij het maken van een pasafspraak of het afnemen van een product gaat de opdrachtgever dus automatisch akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Aansprakelijkheid
1. In geen enkel geval zal Boomloos in Balans aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of enigerlei schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of misbruik van de producten. Alle risico’s en aansprakelijkheid zijn voor rekening van de koper.
2. Controleer altijd de producten voor gebruik en bij elke andere gelegenheid op gebruikerssporen en slijtage of schade. Gebruik het product niet als het enige vorm van ernstige slijtage of schade laat zien. Als het product ondeugdelijkheden vertoont binnen de garantietermijn, stop het gebruik er van en neem direct contact op met de desbetreffende dealer voor reparatie of vervanging. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van u en uw paard. U moet te allen tijde voor producten kiezen die geschikt zijn voor u en uw paard.
3. Tijdens het testen van een zadel gaat u ermee akkoord dat alle schade, veroorzaakt door de tester of het paard waarbij het product getest wordt, wordt vergoed door de tester.
U gaat door middel van deze Algemene Voorwaarden ermee akkoord dat u de aangebrachte schade zult vergoeden.
4. Het paard dient zadelmak te zijn voor het passen van een zadel. Indien dit niet het geval is, kunt u geen gebruik maken van onze diensten. Daarnaast mag het paard niet geblesseerd zijn tijdens het passen.
5. Bij afmelding binnen 48 uur van het pasconsult zijn wij genoodzaakt de consultkosten en de afgesproken kilometervergoeding te factureren, daar er met routes (meerdere klanten op één route) gewerkt wordt.
6. Tijdens een pasconsult verplichten wij u een cap te dragen.

Artikel 3: Betaling
1. Alle producten die door u besteld worden, moeten voor aflevering/verzending betaald worden. De verzending binnen Nederland geschiedt via MyParcel of DPD. Bestellingen buiten Nederland worden via MyParcel verzonden. Bestellingen worden niet retour genomen.
2. Bij het afspreken van een pasconsult gaat u er mee akkoord het consult en de reiskosten te vergoeden, welke vooraf zijn afgesproken. Dit mag zowel middels betaalverzoek dat ter plekke kan worden verstuurd of u kunt het overmaken.
3. Bij bestelling van accessoires, zoals onderdelen van een zadel, bent u verplicht deze af te nemen. Bij bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Deze worden niet teruggenomen. Indien u zonder pasconsult een zadel (en evt. accessoires) bestelt, kan dit niet geretourneerd worden bij niet passen.
4. Indien u na het pasconsult besluit het zadel aan te kopen, worden de paskosten niet verrekend. Deze kosten komen bovenop de kosten van het aan te kopen zadel.
5. Indien u een nieuw Edixzadel bestelt, dient deze voor 50% aanbetaald te worden alvorens deze in bestelling genomen wordt.